logo fortzaveloStichting Fortza Velo is sinds 2017 organisator van Rondje Stelling. De stichting is voortgekomen uit de partijen die Rondje Stelling al sinds 2012 organiseren: de wielerverenigingen UWTC, Kennemer Toer Club, Alcmaria Victrix en de Raisin Hope Foundation Nederland.

Stichting Fortza Velo stelt zich ten doel fietsevenementen te organiseren met een cultuurhistorisch karakter ten bate van algemeen nut beogende instellingen en organisaties. Tijdens de georganiseerde fietsevenementen wordt gestreefd naar het in de kijker plaatsen van een stukje Nederlandse cultuur of geschiedenis en is er aandacht voor het sportief laten bewegen van mensen met een beperking.

Het bestuur van Stichting Forza Velo bestaat geheel uit vrijwilligers en wordt gevormd door:

 

Trudie Plomp Voorzitter
Martin Schrijnders Secretaris
Jan Willem Hoogendoorn Penningmeester
Harm van Dijk Bestuurslid
Willem Verlaan Bestuurslid

 

 

 

­